Community always connected to Israel

× סגור

Need some help ?

Let us help you finding the best experience for you and your family. Fill the form and someone from our team will contact you soon.

Need some help ?

מסע לבינוי קהילה יהודית-ישראלית בארה"ב

בינוי קהילה

שימור ויצירת מסורות משפחתיות וקהילתיות תוך חיבור לישראל

זהות

הנחלת הגאווה בישראליות וביהדות בקרב הדור הבא וכערך קהילתי

אחריות

הובלה קהילתית בתחומים של זהות ישראלית-יהודית של הדור הבא, מאבק באנטישמיות וחיבור בין הקהילה הישראלית והיהודיות בארה"ב

"תכנית גוונים למנהיגות קהילתית עזרה לי להתחבר לזהות הישראלית-יהודית שבי. את ההבנה העמוקה בצורך בעשיה עבור הקהילה, כלים להובלה וביטחון לעשיה מתוך הצלחה"
Shani Man, Boston, MA

תוכנית גוונים מפתחת את המנהיגות של הקהילה הישראלית-האמריקאית ומיועדת לחברות ולחברי קהילה עם תשוקה לעשייה קהילתית.
מטרתנו בגוונים היא להקנות למשתתפים ידע בתחום החיים היהודיים והישראליים בארה''ב לצד כלי מנהיגות והתנסות מעשיים בהובלה קהילתית ובכלל.
הבוגרים מצטרפים לרשת ארצית של עמיתים שיחד, יעצבו את עתיד הקהילה ויחזקו את החיבור לישראל.

gvanim 7

מסע זהותי והתמודדות עם האתגרים של הקהילה הישראלית-אמריקאית

gvanim 4

שיחות וסדנאות עם מעצבי הדעת בקהילה היהודית-אמריקאית

סדנאות וכלים מעשיים למנהיגות קהילתית ובכלל

זיקוק והתנסות בסגנון המנהיגותי האישי

gvanim la

הצטרפות לרשת יזמית-מנהיגותית ארצית

pattern recognitionIAC GVANIM Programs and events

No events in this area for now
Scroll to Top

Would you like to make a donation to THE IAC?